Du er her:  - Startside

YS om renta

31.8.2012
- YS er fornøyd med at Norges Bank besluttet å holde styringsrenten på uendret nivå, men den lave renta gir noen utfordringer.
document image 1

YS-leder Tore Eugen Kvalheim 

Kjøpekraften til mange husholdninger er stor. Bankene har derfor et stort ansvar for å holde utlånsrenta på et fornuftig nivå for å unngå en boligboble. sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim

Rentesetting er blitt en vanskelig øvelse i norsk økonomi, gitt de omgivelsene vi befinner oss i. Inflasjonen er lav, rentenivåene i andre valutaer lave, kronen har styrket seg og ytterligere styrking kan også tenkes. Samlet sett taler dette for lav rente. Men samtidig stiger boligprisene og gjeldsoppbyggingen er stor. Det taler for å sette på bremsen, det vil si å øke renten.

Sysselsettingen holder seg fortsatt på et høyt nivå. Norsk økonomi er ikke i krise.
Flere forhold taler imidlertid for fortsatt lav rente en stund til. Dersom den Europeiske sentralbanken setter ned renten på neste møte, blir det enda vanskeligere for Norges bank å heve renten.  Fremover venter vi en turbulent tid i Europa, selv om norsk økonomi gjør det bra.

[Tilbake]Utskriftsversjon