Nektet tariffavtale

2.10.2012
Tannhelsesekretærene ved Colosseumklinikken i Trondheim gikk mandag morgen ut i streik etter å ha blitt nektet tariffavtale.
document image 1

Streikevillige tannhelsesekretærer mandag 1. oktober. F.v.: Kristina Ledang, Inger Lise H. Nakstad, Lisa Reppe, Jenny Sailer, Gjertrud Aune Færøy, Ellinor Brattset (tillitsvalgt), Anniken Thomsen Tvervåg og Tone Skoglund (bak). Foto: Trygve Bergsland/Parat

Ti tannhelsesekretærer ved Colosseumklinikken i Trondheim gikk ut i streik 1. oktober etter at tvungen mekling ikke førte frem. Ledelsen ved Colosseumklinikken har avvist alle krav om tariffavtale og en pensjonsordning på linje med det som er vanlig i private bedrifter.

- Vi ønsker ryddige forhold på arbeidsplassen, med forutsigbare rammer og like vilkår. Det opplever vi ikke i dag. Tannhelsesekretær er et typisk kvinnedominert og lavtlønnet yrke. Det betyr ikke at vi har rettigheter til lønn og sosiale ordninger, sier tillitsvalgt Ellinor Brattset.

- Det er en skam at lavtlønnede kvinner i helse- og omsorgsyrker ikke har ordnede lønns- og arbeidsvilkår, sier Kjell Morten Aune, spesialrådgiver i YS-forbundet Parat.

Aune leder forhandlingene for tannhelsesekretærene, og mener ledelsen ved Colosseumklinikken ikke tar de ansatte på alvor.

- En tariffavtale bedrer samarbeidet og informasjon mellom ledelse og ansatte. Den sikrer at lønn forhandles, og ikke tildeles fra arbeidsgiver, sier Aune.

[Tilbake]Utskriftsversjon