Du er her:  - Startside  - Samfunnsansvar  - Arkiv samfunnsansvar

YS inn som medlem av NSR

17.9.2010
YS har takket ja til invitasjonen fra Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) om å bli fast medlem av det konsultative rådet.
document image 1

Illustrasjonsfoto: Finansforbundet

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner. Formålet er å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet.

- Dette viser at næringsliv og myndigheter ser på YS som en viktig aktør i arbeidet mot økonomisk kriminalitet og for et seriøst og velfungerende arbeids- og næringsliv, kommenterer YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Med våre forgreninger inn i de fleste sektorer av norsk arbeids- og næringsliv, og spesielt vårt fotfeste i finansbransjen gjennom Finansforbundet, vil YS være en viktig bidragsyter til Næringslivets Sikkerhetsråd, mener Kvalheim.

- Deltakelsen i rådet vil gi oss ytterligere kunnskap og styrke i vårt eget arbeid for et seriøst arbeidsliv. Dette er en del av det samfunnsansvaret som ligger i å være en viktig aktør i norsk samfunnsliv, sier han.

21. og 22. september arrangerer NSR sin sikkerhetskonferanse

Dette er NSR
NSR er et formalisert og aktivt nettverk mot politi, offentlige sikkerhetsmyndigheter og  næringslivet. Rådet befatter seg med de fleste typer kriminalitet; vinnings-, økonomisk og voldskriminalitet.

NSR gir råd om sikkerhetstiltak mot industrispionasje, sabotasje, narkotika, ran, terrorisme, organisert kriminalitet, bedragerier, utpressing, korrupsjon, datakriminalitet og lignende.

NSR er medlemsbasert og er organisert som en forening med eget styre, administrasjon, konsultativt råd og flere faglige utvalg og arbeidsgrupper.

NSRs konsultative råd bistår i trusselvurderinger og utarbeidelse av tiltak mot kriminelle handlinger rettet mot næringslivet.

NSRs stiftere er:
Næringslivets Hovedorganisasjon
Finansnæringens Hovedorganisasjon
HSH
Sparebankforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter (tidligere NAVO)
Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib
Bedriftsforbundet

Myndighetsrepresentanter i det konsultative rådet:
Politidirektoratet (POD)
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Kriminalpolitisentralen (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (Økokrim)
Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD)

I tillegg er Landsorganisasjonen i Norge (LO) også representert.

I rådet sitter det all hovedsak representanter med beslutningsmyndighet i de organisasjonene de representerer.

[Tilbake]Utskriftsversjon