Du er her:  - Startside  - Samfunnsansvar  - Arkiv samfunnsansvar

Et enklere liv

14.9.2010
Det er snart gått to år siden 8 YS-forbund tok skrittet fullt ut og ble Miljøfyrtårnsertifisert. Det forplikter. På YS’ konferanse om samfunnsansvar delte to av forbundene sine erfaringer med deltakerne.
document image 1

Miljøfyrtårnsertifisering er til fordel for alle, sier Tor Egelien, STAFO og Inger Lise Rasmussen, Negotia. Foto: Bente Bolstad, YTF

Tekst: Jannecke Strøm

- Det er rett og slett enkelt, mente Tor Egelien, fungerende forbundsleder i STAFO. Han viste til at forbundet hadde gjort store besparinger i løpet av den tiden som er gått siden sertifiseringen.

- Det handler om å endre holdninger og rutiner! Ved for eksempel å skru av varmen når man forlater sitt kontor, ikke ta utskrifter av epost, saksbehandle elektronisk i størst mulig grad og i det hele tatt være bevisst på forbruket. Til slutt går det av seg selv. I STAFO har vi f.eks spart inn 90 % av papirforbruket i forhold til få to år siden, sa Egelien.
Forbundet har årlige vernerunder med etterfølgende handlingsplaner. Han viste til ansatte nå er mer miljøbevisst generelt, men understreket at sertifiseringen forplikter til at man hele tiden må holde trykket oppe.
 
Dette bekreftet også forbundslederen i Negotia, Inger Lise Rasmussen. I perioden fra sertifiseringen ble gjennomført har forbundet jobbet med bevisstgjøring rundt miljøbesparende tiltak. I Negotia har man lagt vekt på kildesortering, strømsparing, oppfordring til miljøbevisst transport og ikke minst reduksjon av sykefravær. Arbeidet har vært forankret i AMU som hele perioden har hatt dette på dagsorden.

- Og det er de små skritt som teller, mente Rasmussen. Blant annet ved å gå over til  tosidig kopiering, innkjøp av kort til kollektiv transport i forbindelse med møtevirksomhet i byområdet, fjerne engangsutstyr som pappkrus og asjetter og i stedet investere i servise som vaskes i miljøvennlige oppvaskemaskiner vervepremie om 365 ting du kan gjøre for miljøet osv.

I tillegg er det satt fokus på mijørettete tiltak i henhold til sykefravær, som å ha fokus på renhold, rydding, tilskudd til trening for å nevne noe.

Begge forbundene kunne vise til utlukkende positive ringvirkninger ved å velge Miljøfyrtårnsertifisering og jobber aktivt mot en resertifisering i 2011.

- Det er så såre enkelt og til fordel for alle. Vi har et ansvar for kommende generasjoner – vi mener å ha tatt det første steget i riktig retning, oppsummerte de to representantene for STAFO og Negotia.

Vil du vite mer om Miljøfyrtårsertifisering – se http://www.miljofyrtarn.no/

[Tilbake]Utskriftsversjon