Første skoledag

21.8.2012
Om få dager møter mange barn opp til sin aller første skoledag. Fagbevegelsen forhandler om lønns- og arbeidsvilkår, deriblant velferdspermisjon.
document image 1

Illustrasjonsfoto: Scanpix

- Utarbeidelse av lønns- og arbeidsvilkår handler også om å legge til rette for å kombinere familie- og arbeidsliv. Velferdspermisjoner er noe av dette, blant annet fri til å følge barn på skolen første skoledag, forteller Arnfinn Korsmo, 1. nestleder i YS-forbundet Negotia.

Snart er sommerferien slutt og nye førsteklassinger skal ha sitt første møte med skolehverdagen. For mange av barna er det trygt å kunne holde mor eller far i hånda ved dette første møte. Dessverre har ikke alle foreldre samme mulighet til å være med.

Fagorganisert = rettigheter
-  De som er fagorganisert nyter gleden av de rettighetene som er framforhandlet. En av disse populære og kjærkomne rettighetene, er retten til velferdspermisjon i forbindelse med barns første skoledag. I motsetning til hva mange tror, er mange av disse rettighetene kun regulert i tariffavtaler og ikke i lovverk, sier Korsmo.

- Utvikling av faglige rettigheter handler ikke bare om lønn, men om velferdsordninger som blant annet gjør det lettere å kombinere familie- og arbeidsliv. Den første skoledagen er en merkedag for alle. For mange barn er det trygt å ha med mor eller far den aller første dagen, og for foreldre er det en spesiell dag som de fleste ønsker å være en del av.

Rett til velferd uten tap av lønn eller ferie
- Det er klart at foreldre som er uorganiserte arbeidstakere også kan være med barna sine den første dagen. De er imidlertid prisgitt en fleksibel arbeidsgiver, og må for øvrig regne med å bli trukket i lønn eller ta ut en feriedag. Våre medlemmer har som følge av tariffavtalen, rett på denne dagen fri – uten å bli trukket i lønn, opplyser Korsmo.

- Dette er forresten ikke den eneste velferdsordningen vi har forhandlet frem i tariffavtalene, forteller nestlederen og fortsetter: De fleste fagforbund har disse ordningene fremforhandlet i nesten alle tariffavtalene, så skillet går som oftest mellom fagorganiserte og uorganiserte. Våre medlemmer har anledning til å ta fri, med lønn i en rekke situasjoner. Det snakkes sjelden om dette, men jeg kan forsikre om at disse permisjonene er blant de meste populære og brukte «ordningene» fagforeningene har forhandlet fram for sine medlemmer, sier han.

De fleste tariffavtaler gir mulighet for følgende velferdspermisjoner:

• Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor mv,
• Tilvenning av barn i barnehage
• Første skoledag
• Flyttedag
• Bryllup
• Blodgivning
• Dødsfall
• Begravelse
• Akutte sykdomstilfeller i hjemmet

[Tilbake]Utskriftsversjon