Du er her:  - Startside  - Internasjonalt  - Arkiv internasjonalt

YS på EFS-kongressen: - Den sosiale modellen må styrkes

19.5.2011
De omfattende kuttene i mange lands offentlige budsjetter bekymrer og opprører europeisk fagbevegelse. - EFS ønsker en annen utvikling; et sterkt, sosialt Europa, bygget på fellesskapets verdier, uttalte YS-leder Tore Eugen Kvalheim fra talerstolen under EFS-kongressen i Athen 17. mai.
document image 1


Tekst og foto: Frode Sandberg

Selv om 17. mai var viet svært viktige temaer for Europas utvikling, ble det også tid til å markere Norges nasjonaldag under EFS-kongressen i Athen.

- Hvis dere ser noen som oppfører seg litt merkelig i Athen sentrum i kveld, er det helt sikkert en nordmann, var EFS-leder Wanja Lundby-Wedins humoristiske budskap til kongressen da hun åpnet debatten 17. mai.

Åtte nøkkelpunkter
I debatten om mobilisering for et sosialt Europa legger EFS vekt på åtte nøkkelpunkter, som er nødvendige for en europeisk, sosial modell. Blant disse er tiltak for å hindre svart arbeid, korrupsjon og skatteunndragelser.

- Bekjempelse av svart arbeid, skatteunndragelser og korrupsjon må stå høyt på EFS’ prioriteringsliste i tiden framover, sa YS-lederen.

- Midlene som unndras offentlige finanser, skulle vært brukt til å rette opp de mange sosiale og økonomiske ubalansene og urettferdighetene vi har over hele Europa. Men kritikken som rettes mot finanssektoren, for å ha skapt den situasjonen vi befinner oss i, må ikke ramme den vanlige arbeidstaker i finanssektoren, poengterte YS-lederen.

- De ansatte i finanssektoren er ikke skyld i krisen. Det er ikke disse menneskene kritikken skal rettes mot. Rett adresse er uansvarlige toppledere, styrerommene, egoistiske spekulanter og myndigheter med mangelfull regulering av bransjen, var Kvalheims budskap til EFS-kongressen.
YS’ danske søsterorganisasjon
Bente Sorgenfrey, leder av YS’ søsterorganisasjon i Danmark, var også tydelig i sitt innlegg. Hun mente fagbevegelsen må stå samlet for å bekjempe korrupsjon, svart arbeid og sosial dumping, for å sikre nødvendige midler til finansiering av offentlig sektor.

Fornyelse av fagbevegelsen sto sentralt i flere innlegg. Mange tok til orde for at fagbevegelsen må bli mye flinkere til å organisere høyt utdannete og unge. Fagforeningsstrukturene må gås gjennom for å gjøre disse mer tilpasset unge medlemmer og tillitsvalgte.

Paneldebatt om indre marked
I en paneldebatt diskuterte fagforeningsledere og ledende politikere det indre marked. I panelet satt blant andre LO-leder Roar Flåthen, tidligere dansk statsminister Poul Nyrup Rasmussen og tidligere EU-kommissær Mario Monti.

Fagforeningsdeltakerne var tydelige på at en sosial klausul må med i traktaten for å sikre at de faglige rettighetene står like sterkt som økonomiske prioriteringer i det indre marked.

Mario Monti trakk frem de nordiske landene som gode eksempler på land som har funnet en god balanse mellom konkurranse og respekt for faglige rettigheter og gode sosiale ordninger.

Følg kongressen her

[Tilbake]Utskriftsversjon