Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Vil vurdere pensjonsmodell

15.11.2010
YS-forbundet Parat mener resultatet av fjorårets pensjonsforhandlinger gir uheldige konsekvenser og vil vurdere påslagsmodellen på nytt.
document image 1

Foto: Parat


- Parat støtter arbeidslinja, hvor målet er å få flest mulig til å stå lengst mulig i jobb. Pensjonsordningen i offentlig sektor stimulerer ikke til dette, mener Parats leder Hans-Erik Skjæggerud.

Fra 1. januar neste år kan arbeidstakere som har høy nok opptjening ta ut pensjon fra fylte 62 år, samtidig som de kan fortsette å jobbe.

- I privat sektor er det ikke lenger noen sammenheng mellom å ta ut pensjon, trappe ned i arbeidslivet, eller slutte helt i jobben, påpeker Skjæggerud.

- Det må lønne seg for alle å jobbe, ikke bare for de som er ansatte i privat sektor. Det sistnevnte blir konsekvensen hvis innholdet i pensjonsforliket fra i fjor vår settes ut i livet, påpeker Skjæggerud.

I følge Parat kan ansatte i privat sektor fra nyttår kombinere lønn og pensjon, uten avkortning i pensjonen.

For arbeidstakere fra og med 1954-årgangen vil opptjening i folketrygden gradvis baseres på en såkalt alleårsregel. Alleårsregelen innebærer at alle år med inntekt får betydning for den endelige pensjonen.

Dessuten har man en obligatorisk tjenestepensjon på toppen av folketrygden. Den gir videre opptjening så lenge man er i arbeid.

For ansatte i stat og kommune er situasjonen en annen. Der er det opptjeningsnivået i den offentlige pensjonsordningen som bestemmer hvor stor den samlede pensjon blir. 

Opptjeningen i folketrygden betyr lite for den samlede pensjonen for offentlig ansatte, med full opptjening. Det man tjener opp i mer folketrygd blir trukket fra i den offentlige pensjonsordningen.

- Konsekvensene er at prinsippet om arbeidslinja kun er gjennomført for privat sektor, sier Skjæggerud.

- Vi ser at en påslagsmodell, mer lik modellen i privat sektor, ville vært bedre både for de offentlig ansatte og for samfunnet. Det er svært uheldig at vi har en pensjonsordning i offentlig sektor i strid med det mest grunnleggende prinsippet i hele pensjonsreformen. Vårt håp nå er at det ikke er for sent å inkludere offentlig sektor i pensjonsreformens hovedprinsipp om at det alltid skal lønne seg å stå i jobb, sier Skjæggerud.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon