Du er her:  - Startside  - Arkiv YS mener

Ser frem til en gjennomgang av lønnsoppgjøret

12.6.2012
Jeg ser frem til en gjennomgang av frontfagets rolle og årets lønnsoppgjør. Offentlig ansatte bør ha like god lønnsutvikling som konkurranseutsatt industri.

Statsminister Jens Stoltenberg har varslet at han vil ha et møte med partene i arbeidslivet, for å gå gjennom årets lønnsoppgjør sett i forhold til frontfagets rolle.

Et slikt initiativ hilser YS velkommen. Det bør være et mål at det er bred enighet om hvordan lønnsdannelsen skal foregå. Forrige gang vi hadde en slik gjennomgang var på slutten av 90-tallet. Nå må vi kanskje vurdere hvordan spillereglene skal være på nytt.

Ett er sikkert; frontfagsmodellen bør opprettholdes. Konfliktnivået kan øke hvis frontfagsmodellen mister sin legitimitet. Så langt har frontfagmodellen sikret konkurranseevne, verdiskaping og en rettferdig fordeling.

Alle sektorer skal kunne kjenne seg igjen i lønnsveksten som frontfaget setter. Offentlig ansatte bør ha like god lønnsutvikling som konkurranseutsatt industri. Hvis frontfagsmodellen mister sin legitimitet, vil alle tape på det. Vi vil få et mer konfliktfylt arbeidsliv.

Vi har tre utfordringer:

  • Vi kan ikke ta knekken på konkurranseutsatt industri.
  • Samtidig kan oljeindustrien ikke brukes som mål for hva samfunnet tåler av lønnsvekt.
  • Det må være en troverdighet i dette, slik at offentlig sektor, som tilrettelegger og leverandør av gode velferdstjenester, blir et attraktivt sted å jobbe også i fremtiden. Ingen er tjent med en sektor som henger etter den konkurranseutsatte industrien lønnsmessig.
[Tilbake]Utskriftsversjon