Positiv til SV-forslag

9.8.2012
YS-leder Tore Eugen Kvalheim sier han ønsker SV-leder Audun Lysbakkens ide om å begrense bruken av tvungen lønnsnemnd velkommen.
document image 1

Under årets tariffoppgjør har regjeringen valgt å gå til bruk av tvungen lønnsnemnd. Først under vekterstreiken, så under konflikten blant oljearbeiderne. Begge gangene fikk regjeringen kritikk fra fagbevegelsen.

SV-leder Audun Lysbakken tar nå til orde for å fjerne ordningen med tvungen lønnsnemnd, og erstatte den med at staten skal kunne pålegge partene å opprettholde «nøkkelfunksjoner», uten at konflikten avbrytes.

- Norge har en historie med at regjeringen med ulik farge bruker tvungen lønnsnemnd for lemfeldig. Derfor hilser vi forslaget velkommen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Han viser til streiken Finansforbundet i 2006: 

- Regjeringen viste da til «viktige samfunnsinteresser», og fikk kritikk fra ILO. Det viser at forslaget fra Lysbakken er viktig, sier Kvalheim.

Får også støtte fra Finansforbundet
Også Finansforbundet sier de støtter Lysbakkens forslag.

- Erfaringer fra bankstreiken i 2006 gjør at partene i finans har et felles mål om at lovlig arbeidskamp kan skje i en viss tid uten inngripen av offentlig myndighet, sier sier forbundsleder Jorunn Berland.

Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) har hatt en tariffavtale som skjermet vitale funksjoner for samfunnet i en konfliktsituasjon mot at det ble lagt tilsvarende føringer på arbeidsgiversiden for å sikre konfliktens effektivitet. I vårens oppgjør ble partene enige om å utarbeide forslag til en ny skjermingsavtale for finanssektoren.

- Slike skjermingsavtaler vil redusere eventuelle behov for utidig bruk av tvungen lønnsnemnd, sier Berland.

Hun mener regjeringen bør legge lovgivningen til rette innenfor kollektiv arbeidsrett, slik at partene bør og kan inngå denne type skjermingsavtaler.

- Det er i alles interesse at lovgiver rydder opp i dette. Formålet med streik er ikke å ramme tredjepart, sier hun.

Berland understreker at det må være partenes ansvar å definere hvilke nøkkelfunksjoner som skal skjermes på de ulike tariffområdene.

[Tilbake]Utskriftsversjon