Hovedavtale YS og HSH

3.12.2009
YS har sluttført forhandlingene med HSH om ny hovedavtale. Resultatet har blitt en forenklet og modernisert avtaletekst. YS er fornøyd med den nye avtalen.
document image 1

Resultatet har blitt en forenklet og modernisert avtaletekst, som vil gjøre avtalen til et mye mer anvendelig verktøy for våre tillitsvalgte og medlemmer. - Vi er godt fornøyd med et forsterket fokus på likestilling, sier YS' forhandlingsleder.

- Avtalen slår fast av arbeidet med likestilling er et lederansvar, men de lokale partene har sammen et ansvar for å se sammenhengen mellom arbeids- og familieliv. Arbeidet skal organiseres slik at likestilling kan gjennomføres, sier Christopher Navelsaker, YS forhandlingsleder under hovedavtaleforhandlingsdelen.

- Vi er også tilfreds med at avtalen nå også omhandler virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. Dette kan for eksempel dreie seg om utslipp og annen forurensning, sier Navelsaker.

Den nye avtalen innebærer også at tillitsvalgte ikke lenger vil tape pensjonsgrunnlag når de deltar i sin organisasjons ulike aktiviteter. 
 
Når forhandlingsresultatet er godkjent av HSH og YS, vil den nye avtalen bli trykket. Svarfrist for tartene er satt til 23. januar. Et enstemmig forhandlinsgutvalg har anbefalt resultatet. 

Les protokollen her:

[Tilbake]Utskriftsversjon