Du er her:  - Startside  - Om YS  - YS-konferansen 2011

YS-lederen om moderasjon

18.10.2011
- Ved å gjennomføre et moderat lønnsoppgjør neste år, beskytter vi norsk verdiskaping og er solidariske, sa Kvalheim i sin åpninstale til YS-konferansen.
document image 1


Tekst: Liv HIlde Hansen, foto: Erik Norrud

- Den økonomiske situasjonen for Europa og USA er nå svært alvorlig. Vanskelighetene er dype og omfattende og vil vare i lang tid fremover. Selv om norsk økonomi har klart seg bra gjennom både finanskrisen høsten 2008 og den økonomiske krisen høsten 2011, vil problemene høyst sannsynlig smitte over til oss, advarte YS-leder Tore Eugen Kvalheim da han åpnet YS-konferansen 2011.

Konferansen holdes på Plaza Blu Plaza Hotel i Oslo og går over to dager med en rekke kjente gjester og innledere. 
 
Advarer mot økende ledighet
- Arbeidsledigheten er svært høy i land vi handler med. Det betyr at etterspørselen vil falle, også den som retter seg mot norske bedrifter. Derfor må vi forberede oss på økonomiske vanskeligheter og at arbeidsledigheten kan øke, sa Kvalheim.

Han mener den mest aktive måten å møte dette på nå, er å være forsiktige.

- Dersom ledigheten i Norge skulle komme til å øke, må vi prøve å begrense ledigheten så mye som mulig. Bedrifter i konkurranseutsatt sektor er mest utsatt, men ledigheten vil også kunne spre seg til andre virksomheter, som for eksempel tjenesteytende næringer og bygg og anlegg, sa han.

Moderat oppgjør
YS-lederen peker på at Norge har flere virkemidler vi kan bruke når en økonomisk nedgang treffer landet. Både Regjeringen, Stortinget, Norges bank og partene i arbeidslivet kan sette inn mottiltak som virker, i følge Kvalheim.

- Partene i arbeidslivet sitter på et godt virkemiddel: moderate lønnsoppgjør. Vi kan også bruke frontfagsmodellen som beskyttelse i en tid som denne. Ved å gjennomføre et moderat lønnsoppgjør til neste år, beskytter vi norsk verdiskaping og er solidariske med de som har størst risiko for å miste jobben.Men; dersom vi på arbeidstakersiden viser moderasjon, forventer vi det enda sterkere fra lederne, advarte Kvalheim.

- Tidligere har noen ledere opptrådt svært umusikalsk og tatt ut både  store lønnsøkninger og bonuser, mens arbeidstakerne har tatt ansvar og vist moderasjon. Nå må også lederne vise ansvar.

[Tilbake]Utskriftsversjon