Lønnsoppgjøret i Staten er igang

4.4.2008
Hovedtariffoppgjøret i staten innledes i dag. LO Stat, YS Stat og Unio Stat leverer likelydende krav for sine tilsammen 100 000 medlemmer. Vedlagt pressemelding om de innledende kravene.

LO Stat, YS Stat og Unio Stat vil ha dekket etterslep

LO Stat, YS Stat og Unio Stat går sammen inn i årets tariffoppgjør med likelydende krav. De tre hovedsammenslutningene, som representerer ca 100 000 arbeidstakere, forlanger at det stadig økende gapet mellom lønnsnivået i staten og i privat sektor nå kompenseres, og at utdanning, kompetanse og ansvar belønnes også i statlige virksomheter.

Målrettet satsing på likelønn og lavlønnstiltak er også prioriterte krav. Det samme er en tilpasset AFP-ordning i staten gjeldende fra 2010. Den må bli minst like god som dagens AFP-ordning.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg, som utgjør bakgrunnen for lønnsoppgjørene, viser at industrifunksjonærene i privat sektor de siste årene har hatt mye bedre lønnsutvikling enn de store funksjonærgruppene i staten.


Når funksjonærgruppene i privat sektor får mer enn tilsvarende grupper i staten i mange lønnsoppgjør, oppstår det også over tid et stort etterslep for de statstilsatte.

- Dette er hovedårsaken til at vi mener staten må få en større økonomisk ramme enn det privat sektor fikk. Det er helt nødvendig for å bidra til å tette lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor, sier Morten Øye i LO Stat, Pål N. Arnesen i YS Stat og Arne Johannessen i Unio Stat.

- Vi syns det er på tide at staten tar i bruk lønn for å vise at den verdsetter sine egne arbeidstakere. I dagens arbeidsmarked kreves det at staten tar et slikt grep for å kunne rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere som kan sørge for at innbyggerne får gode statlige tjenester, sier de tre.

LO Stat, YS Stat og Unio Stat kommer tilbake med detaljene i de økonomiske kravene til senere i forhandlingene.

For nærmere informasjon, kontakt:
Morten Øye, LO Stat, tlf 915 76 991
Pål N Arnesen, YS Stat, tlf 916 38 608
Arne Johannessen, Unio-stat, tlf 928 96 461

[Tilbake]Utskriftsversjon