Du er her:  - Startside  - Om YS  - Forbundene i YS  - Parat

Parat

Parats logo storParat er en moderne, robust og slagkraftig arbeidstakerorganisasjon, som organiserer innenfor alle sektorer i arbeidslivet. I Parat kan du være medlem selv om du skifter arbeidsplass. Parat ble etablert 1. januar 2005 etter en fusjon mellom YS-forbundene 2fo (Flerfaglig FellesOrganisasjon), og PRIFO (Privatansattes Fellesorganisasjon). Parat har i overkant av 34 000 medlemmer.
Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23
Tlf: 21 01 36 00
E-post: post@parat.com
Leder: Hans-Erik Skjæggerud

[Tilbake]Utskriftsversjon