Du er her:  - Startside

Sentralstyremøte i YS

Sted: Brugata 19, 10. etg.


Sentralstyret er YS’ øverste, politiske organ mellom møtene i YS’ representantskap. Sentralstyret fatter vedtak i alle saker hvor beslutningsmyndighet ikke er lagt til YS’ representantskap.

Kontaktperson:
Bente Nordhagen
Mobil: 45 89 11 28
bente.nordhagen@ys.no

[Tilbake]     Utskriftsversjon Skriv ut