Arbeidslivsbarometeret

YS Arbeidslivsbarometer er et instrument som måler trykket i norsk arbeidsliv og gir et verdifullt kunnskapsgrunnlag til sentrale debatter. Barometeret ble presentert for første gang under YS-konferansen 2009. Arbeidslivsbarometeret for 2011 vil bli presentert under YS-konferansen 18. og 19. oktober.
document image 1

Arkivfoto: YS/Delta

Ofte stiller vi omfattende diagnoser om utviklingen i norsk arbeidsliv ut fra enkeltstående rapporter og hendelser. Derfor har YS og YS-forbundene engasjert Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til å utarbeide et måleinstrument.

Gjennom YS Arbeidslivsbarometer gir vi både en statusrapport om tilstanden i norsk arbeidsliv og formidler endringer og ulikheter. Det fins ingen fasit for hvordan tilstanden i arbeidslivet er, men gjennom Arbeidslivsbarometeret har vi mulighet til å se på utviklingen både helhetlig og mer detaljert.

Barometeret setter gammel og ny kunnskap i system, og hjelper oss å se på arbeidslivet med friske øyne. Ved hjelp av Arbeidslivsbarometeret blir vi i stand til å sette ord på sammenhenger vi tidligere ikke har vært oppmerksomme på.

Arbeidslivsbarometerets spørreundersøkelse sier mye om nå-situasjonen, og suppleres kvalitativt av relevant forskning på feltet. Prosjektet går over flere år, og vi har store forventninger til at vi vil kunne vise utviklingstrekk og gi ny kunnskap om arbeidslivet.

- Som YS-leder håper jeg resultatene i YS Arbeidslivsbarometer kan gi deg nyttig kunnskap om situasjonen i norsk arbeidsliv og derigjennom stimulere til gode debatter, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

[Tilbake]Utskriftsversjon