Signe Karlsen, administrasjonskonsulent

12.11.2008
document image 1

Signe Karlsen er sekretær for fagavdelingen. Andre oppgaver er postbehandling, journalføring av postlister og arkiv. Signe Karlsen kan kontaktes på:
Tlf.: 21 01 36 00/37 18
Mobil: 
E-post signe.karlsen@ys.no

[Tilbake]Utskriftsversjon