Du er her:  - Startside  - Utdanning  - Programmer

Programmer

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan med eget styre under Kunnskapsdepartementet. SIU er Norges kontor for internasjonale program og tiltak innen høyere utdanning, andre utdanningsnivåer og livslang læring.

SIU administrerer en rekke utdanningsprogrammer slik som Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Erasmus med fler som man kan søke på. Se den totale oversikten på www.siu.no  

[Tilbake]Utskriftsversjon