Du er her:  - Startside  - Om YS  - YS' vedtekter

YS' vedtekter

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon.

YS har som formål å:
- Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.
- Utvikle fellesskapet mellom de tilsluttede forbund.
- Samarbeide med andre organisasjoner så vel innen- som utenlands for å ivareta felles interesser.

YS' vedtekter

[Tilbake]Utskriftsversjon