Du er her:  - Startside  - Om YS  - YS' vedtekter

YS' vedtekter

YS er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner.

YS har som formål å:
- Ivareta de tilsluttede organisasjoners felles interesser ovenfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

- Utvikle fellesskapet mellom de tilsluttede organisasjoner.

- Samarbeide med andre organisasjoner så vel innen som utenlands for å ivareta felles interesser.

YS` vedtekter ble vedtatt av representantskapet 20. oktober 2010.

[Tilbake]Utskriftsversjon