Du er her:  - YS Ung  - Tariff

Tariff

26.6.2015
Norge fins det ingen lovbestemt minstelønn. Det betyr at timelønnen må avtales mellom deg og din arbeidsgiver. Blir dere ikke enige, har du ikke jobb. Tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene bestemmer minstelønnen innen de forskjellige bransjene, men ikke alle arbeidsgivere er bundet av tariffavtale.

  Minstelønn utfra tariff unge arbeidstakere 2015 –

Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler

16-17

17- 18

Over 18 år

Avisbud

115,13

115.13

139,65

Barnehage

112,70 (under 16)

126,78

140,87

Badeland

 

*

*

127,70

 

Bowlinghall

*

*

127,70

 

Butikkmedarbeider

111,90 (under 16 år)

114,90

153,03

Bensinstasjonsmedarbeider

110.90

110,90

134,90

Bygningsarbeider

113,20

113,20

 

168,80

 

Dyrepark

 

*

*

127,70

Kioskmedarbeider

111,90 (under 16 år)

114,90

153,03

Gartner og hagehjelp (kommunalt)

112,70 (under 16)

126,78

140,87

 

Gatekjøkken

111,90 (under 16 år)

114,90

153,03

Hotellresepsjonist

 

96,95

106,45

120,71

Industriarbeider

 

88,51

116,51

145,64

Kelner

 

96,95

106,45

120,71

 

Andre kommunale jobber

 

112,7 ( under 16 år)

126,78

140,87

 

Kontormedarbeider

 

111,90 (under 16 år)

114,90

153,03

Renholdsarbeider

 

122,76

122,76

 

165,77

Reiselivsmedarbeider

 

111,90 (under 16 år)

114,90

154,68

Sentralbord

111,90 (under 16 år)

114,90

153,03

Sykehjem ufaglært (kommunalt)

 

112,70 (under 16)

126,78

140,87

 

Grossistmedarbeider (Grossistlagre)

 

136,68

156,21

195,26

Vaktmester

 

 

151,75

Treningssenter

*

*

127,70

 

*For skoleelever og ansatte under 18 år fastsettes lønnen etter avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte

 

Statlig sektor

De nye satsene blir ca: Unge arbeidstakere inntil 17 år - kr 124,06

                                     Mellom 17 og 18 år                 - kr 131,82

Ved fylte 18 år lønnes unge arbeidstakere i samsvar med den stilling vedkommende fyller.

 

 

[Tilbake]Utskriftsversjon