Du er her:  - YS Ung  - Tariff

Tariff

21.9.2016
I Norge fins det ingen lovbestemt minstelønn. Det betyr at timelønnen må avtales mellom deg og din arbeidsgiver. Blir dere ikke enige, har du ikke jobb. Tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene bestemmer minstelønnen innen de forskjellige bransjene, men ikke alle arbeidsgivere er bundet av tariffavtale.

  

Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler

16-17

17- 18

Over 18 år

Avisbud

115,13 (1)

115,13 (1)

 139,65 (1)

Barnehage

130,15

130,15

144,62

Badeland

2)

2)

131.40

Bowlinghall

2)

2)

131.40

Butikkmedarbeider

115.90

115,90

154,03

Bygningsarbeider

116,70

116,70

174,00

Dyrepark

2)

2)

131.40

Ferge kioskmedarbeider

115,90

115,90

154,03

Gartner og hagehjelp (kommunalt)

130.15

130,15

144,62

Gatekjøkken

115,90

115,90

154,03

Hotellresepsjonist

100,18

109,68

123,94

Industriarbeider

94

123,92

154,09

Kelner

100,18

109,68

123,94

Andre kommunale jobber

130.15

130,15

144,62

Kontormedarbeider

115,90

115,90

154,03

Kiosk

115,90

115,90

154,03

Kokk (ufaglært)- etter 4 mnds praksis

 

 

158,09

Renholdsarbeider

127,59

127,59

174,20

Reiselivsmedarbeider

115,90

115,90

154,03

Sentralbord

115,90

115,90

154,03

Sykehjem ufaglært

130,15

130,15

144,62

Grossistmedarbeider (Grossistlagre)

143,56

164,07

205,09

Treningssenter

2)

2)

131,40

Vektere

 

 

176,17


1)        Tariffavtalene for avisbud er ikke ferdig forhandlet per dato, derved er det det 2014- tall som fortatt gjelder.
2)                For skoleelever og ansatte under 18 år fastsettes lønnen etter avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte

 

Statlig sektor

De nye satsene blir ca: Unge arbeidstakere inntil 17 år - kr 125,49

                             Mellom 17 og 18 år                         - kr 133,33

Ved fylte 18 år lønnes unge arbeidstakere i samsvar med den stilling vedkommende fyller, men minimum 156,86kr/t

 

[Tilbake]Utskriftsversjon