Du er her:  - Startside  - Om YS  - YS' prinsipprogram

YS' prinsipprogram

/Prinsipprogrammet danner det ideologiske og verdimessige grunnlaget for arbeidet til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og YS-forbundene.

Prinsippene skal følge som en rød tråd igjennom de strategier og aktiviteter som YS handler etter. Programmet markerer YS` verdier og visjoner, og utgjør en forpliktende plattform for arbeidet i perioden 2010-2014. Prinsipprogrammet må sees i sammenheng med YS` vedtekter.
 
YS’ prinsipprogram for 2010 – 2014 ble vedtatt representantskapsmøtet i oktober 2010. Det nye prinsipprogrammet legger det politiske rammeverket for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Programmet angir YS’ visjoner, verdier og overordnede føringer for politikkutforming i egen organisasjon. Prinsipprogrammet er en felles plattform for YS-forbundene. Prinsipprogrammet utdypes i supplerende politikkdokumenter innenfor følgende områder:
 

Politikkdokumentene som har blitt vedtatt av sentralstyret:

Politikkdokument- Utdanning og kompetanse

Politikkdokument- Likestilling

Politikkdokument- Internasjonalt

Politikkdokument- Livsfase

Politikkdokument- Samfunnsansvar

 


[Tilbake]Utskriftsversjon