Du er her:  - Startside  - Likestilling  - Hivpositiv

Hivpositiv

Finnes det egentlig noen sammenheng mellom et virus og fagorganisasjoner som YS? 

Svaret er enkelt: Ja. Og det er tre grunner til dette:

• Hiv er en effektiv lakmustest på hvor likestilt og romslig samfunnet vårt er. I et samfunn der alle har likeverdige rettigheter og muligheter vil heller ikke hivpositive utsettes for stigmatisering eller diskriminering. Vi har et stykke å gå før vi kommer dit: Veien fra overfladisk toleranse til ekte respekt er ofte både lang og bratt.

• Vi får ikke et virkelig inkluderende arbeidsliv før alle opplever det som trygt å være åpen om viktige sider av livet sitt overfor arbeidsgiver og kolleger. Et arbeidsmiljø der man er mer opptatt av diagnoser og merkelapper enn av individer er ikke et godt arbeidsmiljø.

• I store deler av verden er omfanget av hiv og aids så stort at det svekker samfunnet, skolen og arbeidslivet. Den internasjonale fagbevegelsen har derfor et sterkt fokus på hiv.

YS har vært med i dette arbeidet i snart 20 år. Vi vil være med så lenge det er nødvendig.

Mer informasjon:
HivNorge
ILO

[Tilbake]Utskriftsversjon