Du er her:  - Startside  - Miljø  - YS som miljøfyrtårn

YS som miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. YS har gjennomført en kartlegging av sekreteriatet og satt i gang flere miljøtiltak i forbindelse med å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Sammen med en godkjent konsulent har YS gjort en miljøanalyse og laget en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Vi har i samarbeid med en godkjent konsulent funnet fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte har derfor vært kjent med Miljøfyrtårn-arbeidet!

YS sammen med YS medlemsfordeler, BFO, Delta, Finansforbundet, Negotia, Norske naturterapeuters hovedorganisasjon, Parat, STAFO og Yrkestrafikkforbundet har i desember 2008 blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Vi har hatt besøk av en sertifisør som har godkjent arbeidet og tiltakene vi har gjort. Sertifikatet ble utstedt i midten av desember. Dette er et synlig bevis på at vi har satt i system og gjennomført en rekke miljøbevisste tiltak. YS markerte denne sertifiseringen høytidelig tirsdag 16. desember der Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim stod for selve utdelingen av sertifikatene hos YS i Brugata 19.

Les mer om Miljøfyrtårn her:

[Tilbake]Utskriftsversjon