Du er her:  - Startside  - Utdanning  - SRY

SRY

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring – SRY oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. SRY er sammensatt av representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, elevers og lærernes organisasjoner og det offentlige utdanningssystemet. YS er medlem av SRY.

Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i organet. SRY har i dag tilsammen 14 representanter: 2 fra NHO, 2 fra KS, 1 fra Spekter, 1 fra HSH, 3 fra LO, 1 fra YS, 1 fra Utdanningsforbundet, 1 fra Elevorganisasjonen, 1 fra Kunnskapsdepartementet og 1 fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medlemmene og deres varamedlemmer er personlig oppnevnt for en fireårsperiode.

SRY skal bidra til å utvikle felles rammer og strategier for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt, samt mellom bransjer og sektorer.

[Tilbake]Utskriftsversjon