Du er her:  - Startside  - IA  - YS' livsfaseråd

YS' livsfaseråd

YS' sentralstyre vedtok 10. april 2012 å opprette et livsfaseråd, med fem representanter og vara fra sektorene, i tillegg til en representant og vara fra YS Ung. Livsfaserådet samarbeider med YS' likestillingsutvalg og YS' IA-forum.

 


Rådet har følgende mandat:
-  Livsfaserådet skal være et rådgivende organ for YS sentralstyre i livsfasepolitiske spørsmål for yrkesaktive
-  Ta initiativ og fremme forslag overfor YS sentralstyre til tiltak for å øke kunnskap og engasjement rundt livsfasepolitikk i samfunns- og arbeidsliv
-  Fremme forslag til aktiviteter for gjennomføring av YS prinsipprogram/livsfasepolitisk dokument
-  Avgi uttalelser om livsfasepolitiske spørsmål som bringes inn for rådet av YS' sentralstyre
-  Fremme forslag om prinsipielle uttalelser på viktige livsfasepolitiske områder som forelegges sentralstyret til behandling og vedtak

Tidligere YS' seniorråd utarbeidet kurskonsept for "Bevisstgjøring + 45", samt idehefter - lenker til disse finner du på samme side under "relaterte filer".

YS' livsfaseråd ledes av Kim Borge Kolstad (Stafo).

Det er utarbeidet et to dagers kurs for ”Bevisstgjøringskurs for 45+”. Kursopplegget kan lastetes ned her:

Det er også utarbeidet et idehefte til bruk i seniorpolitisk arbeid på arbeidsplassene. Ideheftet kan du laste ned her:

YS' idehefte for en meningsfyllt og god pensjonisttilværelse finner du her:

Brosjyren om livsfaser i arbeidslivet kan lastes ned eller leses her.

[Tilbake]Utskriftsversjon