Du er her:  - Startside  - Om YS  - Forbundene i YS  - Delta

Delta

Deltas logo
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting. Delta har i overkant av 69 000 medlemmer. Dyktige tillitsvalgte på arbeidsplassene og ansatte på 11 servicesentra/kontorer ivaretar medlemmenes interesser i det daglige. 19 yrkes- og bransjeorganisasjoner gir medlemmene mulighet til yrkesfaglig utvikling og fellesskap.

Delta direkte: tlf.:  02125, klokken 8-20 alle hverdager


Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo   
Besøksadresse: Lakkegata 23

Tlf (sentralbord).: 21 01 36 00
E-post: post@delta.no
Leder: Erik Kollerud

[Tilbake]Utskriftsversjon