Du er her:  - Startside  - Om YS  - Forbundene i YS  - Skolelederforbundet

Skolelederforbundet 


Skolelederforbundet ble medlem av YS 1. juli 2001. Skolelederforbundet har i underkant av 3 000 medlemmer, og de aller fleste tilhører det kommunale tariffområdet. Skolelederforbundet har majoriteten av sine medlemmer i grunnskolen og i videregående opplæring. Vi er den eneste organisasjonen som bare organiserer skoleledere. Skolelederforbundet arbeider for ledernes interesser, ikke bare for lønns- og arbeidsvilkår, men også lederfaglige saker.

Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo
Tlf.:24 10 19 00
Fax: 24 10 19 10
E-post: post@skolelederforbundet.no
Leder: Solveig Hvidsten Dahl

[Tilbake]Utskriftsversjon