Du er her:  - Startside  - Utdanning  - Høyere utdanning

Høyere utdanning

Utdanning og forskning har fått en stadig større betydning for økonomisk utvikling, miljø og velferd. Samtidig krever arbeidslivet høyere kompetanse. På 20 år har antallet studenter i høyere utdanning nesten fordoblet seg.

Norge har som kunnskapsnasjon et stort behov for personer med høy faglig kompetanse innenfor et bredt spekter av fagfelt.

Vi har i dag 7 universiteter, 27 høyskoler og fem vitenskapelige høyskoler under statlig eierskap. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, hvorav 25 som mottar statlig tilskudd. De statlige og private institusjonene er regulert i en felles lov om universiteter og høyskoler. For å være attraktive samarbeidspartnere og likeverdige konkurrenter internasjonalt, legges det stor vekt på kvalitet i utdanningene. I tillegg legges det til rette for økt mobilitet over landegrensene, både for studenter og faglig og administrativt ansatte.

[Tilbake]Utskriftsversjon