Du er her:  - Startside  - Likestilling  - YS' likestillingspris

YS' likestillingspris

YS’ likestillingspris blir delt ut på den årlige YS-konferansen. Statuttene for prisen var i utgangspunktet kun rettet mot likestilling mellom kjønnene, men de ble i 2006 endret til dette:

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle, uansett kjønn, alder eller minoritetstilknytning (f.eks. etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne). 

Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter i forholdet mellom de forskjellige gruppenes muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at kjønnsperspektivet er et vesentlig element i prismottakerens virke.


YS’ likestillingspris har blitt tildelt:

2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund

2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder

2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper

2009:  Margreth Olin, filmskaper og forfatter

2008:  Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd

2007:  Liv Jessen, leder for Pro Sentret

2006:  Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn

2005:  Skattedirektør Bjarne Hope

2004:  Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

2003:  Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet

2002:  Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)

2001:  Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse

2000:  Mette Janson, journalist i NRK

1999:  Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret

1998:  Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.

1997:  Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa

1996:  Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen

1995:  Biskop Rosemarie Köhn

1994:  «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten

1993:  Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune

1991:  Forsker Else Skjønsberg

1990:  Folkemusikeren Annbjørg Lien

1989:  Kvinnelandslaget i fotball

1988:  Professor Berit Ås

Selve prisen er et bilde laget spesielt for YS av kunstneren Gro Hege Bergan

[Tilbake]Utskriftsversjon