Du er her:  - Startside  - Miljø  - Miljøtips

Miljøtips

31.8.2010
Her gir vi deg noen eksempler på tiltak som kan iverksettes for å ta vare på miljøet. Mange av tiltakene er bra både for miljøet og økonomien.

Energi

 • Styring av varmen. Ha riktig temperatur til en hver tid. Det vil si ikke ha unødvendig mye varme på om vinteren og ikke ha for mye kulde eller aircondition på om sommeren.  
 • Senk temperaturen om natta når det ikke er folk på jobb.
 • Skru av PC når du går og bruk skjermsparer.
 • Skru av lyset på toaletter og i rom som ikke er i bruk. Slukk lyset når dere går for dagen.
 • Selv om vi produserer miljøvennlig energi her i Norge, kommer en del av den energien vi forbruker fra blant annet kullkraft i utlandet.


Avfall

 • Prøv å redusere avfallet. Vær bevisst i bruken av all rekvisita. (Se eget avsnitt om papirbruk).
 • Gjenbruk hvis du kan. Permer og omslag kan kanskje brukes flere ganger? Gi bort brukt kontorutstyr og møbler, slik at noen andre kan få glede av det.
 • Resirkulèr! Alt av det vi kaster behandles videre etter at det ble innført deponiforbud i Norge. Mye går til gjenvinning. Derfor er det viktig å sortere det vi kaster. Kildesortèr så mye dere kan: papir, papp, elektriske artikler, treverk, batterier, lysstoffrør, aluminium, glass, plast og mat. Husk å inngå avtale om henting av de kildesorterte fraksjoner. Bruk også de ordninger som eksisterer for å returnere brukte tonerkassetter og lignende.
 • Fjerning av avfallsbøtter på den enkeltes kontor kan vise seg å være et effektfullt tiltak.


Papirbruk

 • Bruk tosidig utskrift som standard på kopimaskin og printer.
 • Les e-posten på skjermen, og ikke skriv den ut. Hvis du må skrive ut e-post, så markèr og skriv kun ut det du trenger.
 • Ved utskrifter fra Internett kan du markere og kun skrive ut det du må.
 • Felles tilgang til dokumenter via PC vil redusere behovet for papirdokumenter.
 • Det er ikke nødvendig med papirdokumenter i møter. Saksdokumentene kan vises via fremviser eller alle møtedeltakere kan bruke PC.

 


Miljøvennlige innkjøp

 • Se etter tilgjengelige miljømerkede produkter i markedet (Svanen, Eu-blomsten, bra miljöval osv.).
 • Se etter økologiske og Fair trade matvareprodukter.
 • Sjekk de aktuelle leverandørenes miljøprofil og om de er miljøsertifisert.
 • Velg lavenergi maskiner (AA,A osv.)
 • Printer og kopimaskiner skal ha dobbeltsidig funksjon.
 • Velg støysvake maskiner.


Reisevaner

 • Kan møtevirksomheten begrenses? Forsøk å bruke alternativer slik som telefonmøter, videomøter og nettmøter.
 • De ansatte kan oppfordres til å gå, sykle, reise kollektivt eller kameratkjøre til og fra jobb. Hva med å starte en sykle til jobben konkurranse?
 • Der det finnes ordninger med fleksible kollektivkort og bysykler kan arbeidsgiver gå til innkjøp av flexikort og lånekort for sykler. Dette kan da brukes til møter og ærend lokalt.
 • Tenk på transporten ved planlegging av kurs og konferanser. Bør legges til steder der det er mulig å komme frem med kollektiv transport. Ellers bør kollektiv transport organiseres.
[Tilbake]Utskriftsversjon