Videregående opplæring i skole og bedrift

Videregående opplæring har gjennom Kunnskapsløftet fått en struktur med brede tilbud det første året - Vg, noe smalere løp på Vg2 og en endelig spesialisering på Vg3. De fleste yrkesfaglige tlbudene på Vg3 gis som opplæring i bedrift kompinert med verdiskaping, slik at læretiden strekker seg over to år.

Det vil si to år i skole og to i år i bedrift (2+2 modellen) I Kunnskapsløftet er videregående opplæring delt inn i tolv utdanningsprogrammer, tre av disse er studieforberedende, mens ni er yrkesfaglige  utdanningsprogram.

De tre studieforberedende utdanningsprogrammene er: idrettsfag, musikk, dans og drama og studiespesialisering (allmenfag)

De ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene er:
- bygg og anleggsteknikk
- design og håndverk
- elektrofag
- helse- og sosialfag
- medier og kommunikasjon
- naturbruk
- restaurant- og matfag
- service og samferdsel
- teknikk og industriell produksjon

Elever i alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan etter to år velge Vg3 påbygging til generellstudiekompetanse og på den måten få studiekompetanse i stedet for en yrkesutdanning.

[Tilbake]Utskriftsversjon