Ingunn Bråten, seniorrådgiver

12.11.2008
document image 1

Ingunn arbeider med sentrale omstillingsprosesser i staten. Hun veileder også tillitsvalgte i omstillingsprosjekter. Ingunn er YS stats internasjonale sekretær og kan kontaktes på:
Tlf.: 21 01 36 00/37 71
Mobil: 
E-post: ingunn.braaten@ys.no

[Tilbake]Utskriftsversjon