Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Høringer

Høringer

Januar 2013: Høring om endringer i ferieloven
YS støtter forslaget i § 9 (1) om at ansatte som er syke i ferien skal ha rett til å få kompensasjon i form av tilsvarende fri på et senere tidspunkt. Etter vårt syn er dette en logisk konsekvens av prinsippet om at alle skal ha et visst antall dager ferie per år.

[Tilbake]Utskriftsversjon