Du er her:  - Startside  - Arbeidsmiljøloven

Om YS

YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, etablert 17. januar 1977.

YS består av 18 forskjellige forbund, med til sammen ca 222 000 medlemmer per 1. januar 2015. Medlemmene er ansatte i alle sektorene i arbeidslivet. 


YS ble stiftet av frittstående fagforbund i erkjennelse av at man oppnår større innflytelse på samfunnsutviklingen i fellesskap enn ved å stå alene.

Kongressen er YS’ høyeste myndighet. Forbundene kan representeres med én representant for hvert påbegynte 3.000 medlem. I tillegg møter hovedstyrets medlemmer.

Hovedstyret leder YS mellom kongressene. 

YS' sekretariat består av 26 ansatte, inkludert valgt leder på heltid.

YS er medlem i Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS), Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (EFS), Internasjonale Faglige Samorganisasjon (IFS) og ”Trade Union Advisory Committee to the OECD” (TUAC).

[Tilbake]Utskriftsversjon