Du er her:  - Startside  - Om YS

Om YS

YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, og ble etablert 17. januar 1977.

YS består av 18 forskjellige forbund, med til sammen ca 227 500 medlemmer per 1. januar 2014. Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet. 


YS ble stiftet av frittstående fagforbund i erkjennelse av at man oppnår større innflytelse på samfunnsutviklingen i fellesskap enn ved å stå alene.

Kongressen er YS’ høyeste myndighet. Forbundene kan representeres med én representant for hvert påbegynte 3.000 medlem. I tillegg møter hovedstyrets medlemmer.

Hovedstyret leder YS mellom kongressene. 

YS' sekretariat består av 26 ansatte, inkludert valgt leder på heltid.

YS er medlem i Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS), Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (EFS), Internasjonale Faglige Samorganisasjon (IFS) og ”Trade Union Advisory Committee to the OECD” (TUAC).

[Tilbake]Utskriftsversjon