Du er her:  - Startside  - Om YS

Om YS

YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, etablert 17. januar 1977.

YS består av 17 forskjellige forbund, med til sammen ca 222 000 medlemmer per 1. januar 2015. Medlemmene er ansatte i alle sektorene i arbeidslivet. 

YS ble stiftet av frittstående fagforbund i erkjennelse av at man oppnår større innflytelse på samfunnsutviklingen i fellesskap enn ved å stå alene.

Kongressen er YS’ høyeste myndighet. Forbundene kan representeres med én representant for hvert påbegynte 3.000 medlem. I tillegg møter hovedstyrets medlemmer. Hovedstyret leder YS mellom kongressene. 

YS er medlem i Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS), Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (EFS), Internasjonale Faglige Samorganisasjon (IFS) og ”Trade Union Advisory Committee to the OECD” (TUAC).


Administrasjonen består av 25 ansatte og holder til på Grønland i Oslo.

[Tilbake]Utskriftsversjon