Du er her:  - Startside  - Om YS

Om YS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, og ble etablert 17. januar 1977.

YS består av 19 forskjellige forbund, med til sammen ca 227 500 medlemmer per 1. januar 2014. Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet. 


YS ble stiftet av frittstående fagforbund i erkjennelse av at man oppnår større innflytelse på samfunnsutviklingen i fellesskap enn ved å stå alene. 

YS’ høyeste organ er representantskapet. Det er de 19 YS-forbundene som utpeker utsendinger til dette organet. Mellom representantskapsmøtene ledes YS av et sentralstyre.

YS' sekretariat består av 28 ansatte, inkludert valgt leder på heltid.

YS er medlem i Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS), Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (EFS), Internasjonale Faglige Samorganisasjon (IFS) og ”Trade Union Advisory Committee to the OECD” (TUAC).

Her finner du YS' møteplan for 2014

[Tilbake]Utskriftsversjon