Du er her:  - YS Ung

Sommerjobben: Sørg for å få den riktige lønna!

26.6.2009
I Norge fins det ingen lovbestemt minstelønn. Det betyr at timelønnen må avtales mellom deg og din arbeidsgiver. Blir dere ikke enige, har du ikke jobb. Tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker- organisasjonene bestemmer minstelønnen innen de forskjellige bransjene, men ikke alle arbeidsgivere er bundet av tariffavtale. Selv om arbeidsgiver er tilknyttet en tariffavtale som fastsetter en minstelønn, er det normalt ikke noe i veien for å forsøke å forhandle seg fram til en bedre lønn.
document image 1
Normalt bør du som er over 18 år ha en lønn på minst 110 kroner timen. Alt under dette er uakseptabelt. Dette mener ungdomsavdelingen i YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund). Likevel tilsier erfaringen at det er store forskjeller på hva man kan forvente å få betalt i sommerjobben. Se fakta-ark om minstetimelønnsatsene, som viser hva du har krav på å få i lønn for i sommerjobben.
 
Vanskeligere å få sommerjobb
I følge tall fra NAV er det 3300 færre sommerjobber tilgjengelig pr mai måned enn på samme tid i fjor. Det er innenfor handelssektoren, da spesielt butikkjobber hvor tilgangen er dårligst. Men det er fortsatt god tilgang på ledige jobber innenfor helsesektoren, sjåførjobber, hotell- og restaurant, samt ulike typer servicejobber.

Selv om det er færre utlyste jobber i år er det altså fremdeles muligheter for å skaffe seg sommerjobben. Det er viktig å huske på at veldig mange av jobbene besettes via uformelle kanaler og vi vil oppfordre ungdommen til å bruke de kontaktene de har; familie, venner eller bekjente. I tillegg kan du gjerne ta direkte kontakt med arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere lar være å utlyse stillingene nettopp fordi de forventer at du tar kontakt.

Selv om YS Ung fokuserer mye på rettighetene til unge arbeidstakere, understreker vi at et arbeidsforhold bygger på gjensidighet. Du bør innordne deg gjeldende regler på arbeidsstedet. Det er viktig at du gjør en god jobb, selv om du til tider er lei. Husk at en god attest, nettverk du opparbeider deg og referansene er gull verdt! Dette er faktorer som kan være helt avgjørende neste gang du skal søke jobb!
 
YS Ung gir deg tips om hva du bør huske før du begir deg ut på det hete sommerjobbmarkedet:
 
Lønn: Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold av tariffavtaler. Er du over 18 år, bør du få en lønn på over hundre kroner timen. Hvis du er under 18 år, er lønnen 10 - 30 prosent lavere noen steder, mens andre steder er den lik som for dem over 18 år. Vikarbyråer YS Ung har snakket med, sier de forholder seg til gjeldende tariffavtaler i bedriftene.
 
Arbeidskontrakt: I henhold til Arbeidsmiljøloven skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av varighet. Noen arbeidsgivere tror at de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller ved deltidsarbeide. Dette er feil og strider mot norsk lov. På YS Ung sine internettsider kan man finne frem til en standard arbeidsavtale. (www.allyours.no)
 
Overtid: Selv om du er ansatt som sommervikar, har du rett til overtidsbetaling. Har du en alminnelig arbeidstid på 40 timer i uken skal du ha overtidsbetalt når du jobber mer enn dette. Tillegget for overtid er minimum 40 % av lønnen.
 
Oppsigelsestid: I Norge er det minimum en måned gjensidig skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Som sommervikar er det naturlig at sluttidspunktet er fastsatt i kontrakten. Merk at en måneds oppsigelsestid også gjelder der det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale.
 
Skatt og feriepenger: Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som tilbyr dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Du skal levere skattekort til arbeidsgiver, og du har krav på en kvittering for lønnen du mottar. Ikke godta å bare få noen pengesedler stukket i hånden. Undersøk også om du tjener opp feriepenger på den lønnen du får. Dette beløpet kan du kreve å få utbetalt ved slutten av arbeidsforholdet.
 
Attest: Dersom du slutter i jobben etter lovlig oppsigelse, skal du ha en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde navn, fødselsdato, hva slags arbeid du har gjort og arbeidsforholdets varighet. Det er ganske vanlig at arbeidsgiver skriver en noe mer utfyllende attest. En god innsats i sommerjobben belønnes ofte med en god og utfyllende attest, som kommer deg til gode senere.
  
SMS-tjeneste: YS Ung besvarer spørsmål om arbeidslivet per SMS. Er det noe du lurer på om lover og regler i arbeidslivet kan du sende en SMS slik: Skriv ”ung<ditt spørsmål>” send til 26001. Vi har vaktordninger og er tilgjengelige gjennom hele sommeren. Du får svar innen en til to dager og tjenesten er gratis utover vanlig SMS-kostnad. Hjelp får du fra våre engasjerte rådgivere, advokater og medarbeidere som er spesialister på området.

 Timelønnssatser:

 Type jobb                                                 16-17 år                  17-18 år                  over 18 år
Anleggsgartner
76
79
96,50
Avisbud
72,02 (under 16 år)
93,36 (dag)/94,10 (natt)
117,38
Badevakt
99,94
102,76
111,33
Badeland
99,50
99,50
124,50
Barnehage
99,94
102,76
111,33
Bartender
81,80
91,30
105,56
Bowlinghall
74,40
74,40
111,05
Butikkmedarbeider
99,50
99,50
124,50
Byggindustri
92
92
113
Dyrepark
74,40
74,40
111,05
Fergebilletør
99,94
102,76
111,33
Ferge kioskmedarbeider
99,50
99,50
124,50
Gamlehjem
99,94
102,76
111,33
Gatekjøkken
81,80
91,30
105,56
Guider
99.50
99,50
124,50
Hotellresepsjonist
81,80
91,30
105,56
Industriarbeider
70,87
92,95
116,19
Journalist
 
 
133,18
Kelner
81,80
91,30
105,56
Kontormedarbeider
99,50
99,50
124,50
Kiosk
99,50
99,50
124,50
Kokk
-
-
129,86
Lagerarbeider
 
114,61
143,27
Museumsansatt
99,94
102,76
111,33
Portør på sykehus
99,94
102,76
111,33
Renholdsarbeider
108,56
108,56
139,53
Reiselivsmedarbeider
99,50
99,50
127
Sentralbord
99,50
99,50
124,50
Stuepike
81,80
91,30
105,56
Sykehjem
99,94
102,76
111,33
Sykepleier
-
-
159,33
Søppeltømmer (kommunalt ansatt)
99,94
102,76
111,33
Treningssenter
74,40
74,40
111,05
Vakt
 
 
133,29
Vaktmester
 
 
118,85
Kommune
99,94
102,76
111,33
 
NB! Ingen egne sommersatser i staten, men egne satser for unge arbeidstakere.
Inntil 17 år kr 108,55 kr
Mellom 17-18 år kr 112,45,
over 18 år så får man lønna til den stillingen man fyller.

Pressekontakter:
Gry Rogne, YS ung-leder
Mobil: 94368246
Goran Scekic, ungdomsrådgiver i YS
Mobil: 97 95 01 40
 
 
[Tilbake]Utskriftsversjon