Du er her:  - Startside  - Om YS  - YS' visjoner og verdier

YS' visjoner og verdier

YS er en uavhengig organisasjon. Vi bygger vårt arbeid på verdier som ivaretar organisasjonens bredde og mangfold. Gjennom nærhet til medlemmene vil YS framstå som en handlekraftig aktør i arbeids- og samfunnslivet.

Vi skaper morgendagens arbeidsliv.

YS sine verdier gjenspeiles i prinsipprogrammet. Disse synliggjøres gjennom aktive handlinger og ivaretar både fellesskapet og enkeltmennesket. Sentralt i dette arbeidet er nærhet, mangfold, mot og handlekraft.

· Nærhet
I YS skal det være kort vei mellom medlemmer og ledelse. Vi skal være uavhengige av andre på vegne av våre medlemmer.

· Mangfold
YS organiserer alle yrkesgrupper. Vi skal i alle sammenhenger stå for et inkluderende arbeidsliv og et mangfoldig samfunn.

· Mot

YS skal ha en selvstendig stemme. Vi skal være tydelige og uredde på medlemmenes vegne.

· Handlekraft
YS sin bredde og størrelse gir oss handlekraft. Vi skal bruke den til å bygge en sterk organisasjon, et framtidsrettet arbeidsliv og et godt samfunn.

[Tilbake]Utskriftsversjon