Om solidaritetsfondet

Hovedmålsettingen til YS Internasjonale Solidaritetsfond er å støtte utviklingen av demokratiske og rettferdige samfunn. Formålet er medvirkning til å bygge sterke og uavhengige fagorganisasjoner. Solidaritetsfondet skal bidra økonomisk til prosjekter som fremmer faglig solidaritet og samarbeid internasjonalt.


Vi vet at det er mange som ser det samme behovet for velfungerende fagorganisasjoner.

Fagorganisasjoner virker stabiliserende på ethvert samfunn, øker forståelsen for demokratiske prosesser, samtidig som de hjelper vanlige mennesker over hele verden til å hjelpe seg selv til et bedre liv.

Eksterne samarbeidspartnere inviteres til å bidra til fondet. Det er anledning for så vel enkeltmedlemmer, husforeninger, lokale lag osv. å bidra.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon