Du er her:  - Startside  - Utdanning  - Forskning

Forskning

Forskning er avgjørende for at Norge skal være et kunnskapsbasert, innovativt og bærekraftig samfunn. Både kultur, næring, miljø og velferd er avhengig av utvikling og anvendelse av forskning.

Forskning utfordrer etablerte oppfatninger og er nødvendig for å kunne ta stilling til nye fenomener. Dessuten er forskning en forutsetning for en åpen og kritisk samfunnsdebatt og den bidrar til at vi forstår oss selv og våre omgivelser bedre. Ny kunnskap er en drivkraft for fremtidig verdiskaping og innovasjon. Forskning styrker næringslivets konkurranseevne og er en kilde til økonomisk vekst. Forskningsbasert kunnskap får stadig større betydning for å møte velferdssamfunnets utfordringer på områder som helse, arbeidsliv og miljø. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Norge har i mange år gått så det suser, dette kan vi vel i stor grad takke våre rikholdige naturressurser for.  YS mener vi nå må tenke grundig på fremtiden og sørge for skikkelig satsing på Forskning og uvikling for å sikre Norges velstand for generasjoner i fremtiden. Vi har pengene og mulighetene til å stimulere til økt innsats på forskning og utvikling for å sikre en solid bredde av entrepenørskap for fremtiden. YS har som mål at Norge skal ligge over OECD-gjennomsnittet i innsatsen til forskning og utvikling.

Klimaforskning i bred forstand er kanskje den viktigste nøkkelen i dagens samfunn for å sikre en bærekraftig utvikling. Det er viktig at Norge er ledende innenfor fornybar energi, men det er også viktig å forske på andre områder som har innvirkning på klima. Eksempler på dette kan være forskning innenfor transport, avfall, gjenbruk, adferdsmønstre, jordbruk, skogbruk, produksjon av ulike materialer og deler, design med mer.

[Tilbake]Utskriftsversjon