Du er her:  - Startside  - Miljø  - Høringssvar

Høringssvar

YS mottar høringssaker fra flere departement og institusjoner som er relatert til klima og miljø. Klima- og miljøaspektet taes med i mange ullike høringssaker, ikke bare høringer fra Miljøverndepartementet.

Eksempel på dette kan være Nasjonal transportplan, Statens pensjonsfond utland med mer.

På denne siden vil vi i hovedsak legge ut høringssvar der klima og miljø er hovedtema.

Som hovedregel sendes høringer videre til alle våre forbund med oppfordring til å sende inn høringssvar til YS som sammenfatter et felles svar til avsender. I tillegg sendes høringene til ressursgruppen bærekraftig utvikling.

[Tilbake]Utskriftsversjon