Du er her:  - Startside  - Utdanning  - Kvalifikasjonsrammeverk

Kvalifikasjonsrammeverk

Kvalifikasjonsrammeverk er en samlet og systematisk beskrivelse av de forskjellige typer grader i et utdanningssystem. Nivåer og grader beskrives ut fra hvilke læringsutbytte en student med den spesifikke graden har oppnådd. Kvalifikasjonsrammeverket skal gjøre det lettere å ”oversette” en kvalifikasjon fra ett lands system til et annet.

EQF
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (LLL) er en felles europeisk referanseramme for utdanningskvalifikasjoner. Rammeverket skal lette gjensidig anerkjennelse og meritgiving mellom nasjonale og utenlandske utdanningskvalifikasjoner og på den måten fremme mobilitet i Europa.

EQF omfatter allmenn utdanning, yrkesopplæring, høyere utdanning og voksenopplæring.

Åtte nivåer skal dekke hele spennet av kvalifikasjoner, fra avsluttet grunnskoleopplæring til kvalifikasjoner på høyeste akademiske nivå. De europeiske rammeverkene vil for øvrig ikke være forpliktende for landene, men vil i praksis kunne være normgivende.

Norge har gjennom deltakelse i det europeiske utdanningssamarbeidet vært med på å utvikle EQF. Det er fra Norges side anbefalt at EQF tas inn i protokoll 31 i EØS-avtalen.

NQF
NQF er et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som kan defineres som en systematisk beskrivelse av nivåene i et lands kvalifikasjonssystem. Her er det lagt vekt på å beskrive det enkelte nivås læringsutbytte og sluttkompetanse.

Det er besluttet at Norge skal utvikle kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning som en del av Bolognaprosessen. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om Norge skal utvikle et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring i tilknytning til EQF.

Flere arbeidsgrupper er i gang med tanke på å utvikle rammeverk for fagskolene. Når det gjelder videregående opplæring er det ikke tatt stilling til hvilke systemer som skal gjelde.

De nasjonale kvalifikasjonssystemer skal relateres til EQF innen 2009. I 2012 skal elever og studenter ha en referanse på sitt vitnemål som er relatert til EQF.

[Tilbake]Utskriftsversjon